FORGOT YOUR DETAILS?

Soms gaat er ergens wat mis en zijn cliënten niet tevreden over de wijze waarop ze behandeld zijn, hoe betrokken ik ook ben en hoe goed mijn bedoelingen ook zijn.

De cliënt kan dan een klacht indienen bij het kwaliteitsregister RBCZ en voor de wet WKGGZ aangesloten bij Stichting Zorggeschil  waarbij de NVST is aangesloten.

Waarover kunt u een klacht indienen

Klacht indienen is mogelijk over alles wat met therapeut en of de behandeling te maken heeft.  Heeft u een klacht over bereikbaarheid, of beschikbaarheid,  vindt u dat u onjuist  bejegend bent, heeft u klachten over ongewenste intimiteiten of heeft u klachten over de praktijkruimte, klachten over de tarieven en/of klachten over onduidelijkheid  van of vergoedingen van de zorgverzekering.

Hiernaast ziet u hoe de wet werkt.

Mocht je vragen hebben over de prcedure of de verschillende instanties die hermee van doen hebben hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Waar kunt u terecht met een klacht?

1. Als u problemen  met uw therapeut heeft op welk gebied dan ook probeer dan in gesprek te gaan met de betreffende therapeut. Vaak wordt tijdens een gesprek duidelijkheid verschaft over het waarom en hoe iets op een bepaalde manier is gegaan. Gebrek aan communicatie geeft vaak onduidelijkheid. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit.
Komt u er na dit gesprek nog niet uit dan kunt u alsnog  een klacht in dienen.

2. Is het probleem te ernstig, en durft u het niet zelf ter sprake te brengen bij uw therapeut. Of leidt het gesprek niet tot een oplossing neem dant contat op met mijn beroepsvereniging NVST.  Zij zorgen dat een klachtenfunctionaris in actie komt.

De Commissie Klacht- en Tuchtrecht  Zorggeschil
Email: administratie@nvst.nl

 

Hoe gaat het verder met uw klacht?

3. De commissie Klacht- en Tuchtrecht doet er alles aan om uw klacht goed te behandelen. Gaat het om heel ernstige klachten dan kan de commissie u helpen om de klacht eventueel neer te leggen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Direct na ontvangst van de klacht door de commissie van Klacht– en Tuchtrecht ontvangt u een ontvangstbevestiging.

De periode tussen het begin van een gebeurtenis en het indienen van een klacht daarover mag niet langer dan 5 jaar zijn.  Bij een klacht moet het gaan om een therapeut die is aangesloten bij de NVST. De klacht moet gaan over het uitoefenen van zijn of haar beroep

TOP