FORGOT YOUR DETAILS?

 Mindfulness massage

Wat is Mindfulness

Mindfulness is leven met aandacht en kan er voor zorgen dat je stopt met piekeren,  minder stress ervaart, effectiever werkt en lekkerder in je vel zit. Mindfulness massage is een therapeutische vorm van bewustzijn creëren door middel van aanraking. Er wordt gewerkt vanuit verschillende thema’s: acceptatie, loslaten, ademen en vertrouwen.

 Mindfulness is inmiddels een bekende en wetenschappelijk bewezen methode om bewuster in het hier en nu te komen. In de traditionele mindfulness wordt niet gewerkt met aanraking of massage. Terwijl aanraking één van de meest directie methodes is om je je bewust te worden van je lichaam.

Vooraf of tijdens de behandeling wordt besproken wel thema op dat moment het best geschikt is om te ervaren. Soms worden er meerdere thema’s verwerkt .

In mindfulness en massage schuilt een eenvoud en kracht, die doorwerkt in het leven van alledag. Te midden van het bestaan maakt het ons leven plezierig.

Mindfulness en sport&werk

Ook binnen de sport- en werksituatie worde mindfulness gebruikt. Dan ook vaak in het licht van omgaan met spanningen.  In de sportpsychologie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mentale processen in de sport. En daarbij wordt natuurlijk ook goed gekeken naar de psychologie als vakgebied.  We praten dan over de zogenaamde derde generatie gedragstherapieën. Dit is een stroming die zich onderscheid door een nadruk op het leren van mindfulnessvaardigheden. Hierbij moet je denken aan acceptatie en het efectiever leren omgaan met emoties en overtuigingen, zonder deze te willen veranderen.

Er wordt ook getracht een positieve wending te bewerkstelligen, dus het is niet waar je naar kijkt, maar wat je ziet. Als je vertrouwen hebt, kunt je veel plezier beleven. Als je veel plezier beleeft kun je geweldige dingen doen.

Hoe lang duurt het?

Om een behandeling te geven wat tot zijn recht komt duurt deze behandeling minimaal één uur. Vooral wordt besproken wat voor aandacht velden er zijn. Het is vooral bedoeld als rust geven. Maar kan ook inzicht geven.  Ook kan na de behandeling een vervolgbehandeling worden ingepland die dan langer zal duren.  Want het gaat om het vergroten van je psychologische veerkracht

TOP