FORGOT YOUR DETAILS?

Sportmassage

Bij sportmassage denkt men meestal aan een massage na het sporten of als er blessures zijn. Gelukkig heeft sporten de laatste jaren steeds meer een populaire plek ingenomen in onze maatschappij. Naast het feit dat het aantal sportbeoefenaars toeneemt wordt ook steeds meer gepromoot om gezond en fit te blijven. Maar naast het bewegen en recreëren ook om eventueel prestaties neer te zetten.

Dat wil niet zeggen dat de groep recreanten op een laag niveau sport of met een sterk verminderde intensiteit. Integendeel, vaak sport men zeer intensief waarbij men wel zelf wil bepalen wanneer, hoeveel en op welk niveau men sport.

Wanneer sportmassage

Maar is dat eigenlijk wel het beste moment voor een massage?

Voor professionele sporters maakt het altijd onderdeel uit van hun routine, maar voor amateursporters komt een sportmassage meestal pas als verwenmoment na een loopevenement of als onderdeel van het herstel van een blessure. Van spierpijn, lopersknieën tot peesblessures; je moet als sportmasseur flink aan de slag om de pijn te verlichten. De vraag is dan ook of het niet veel beter is om al veel eerder aan de slag te gaan.

Het losmaken van spieren, het op tijd signaleren van overbelasting en het voorkomen van blessures; regelmatige sportmassage kan veel ellende na een training of evenement voorkomen.

Sportmassage als onderdeel van je routine

Want wanneer je binnen 36 uur na het evenement aan de slag gaat met een sportmassage behandeling, stimuleert je het herstel en vermindert het spierpijnklachten. Bovendien worden de afvalstoffen die een lichaam tijdens de inspanning produceert door middel van sportmassage sneller en effectiever afgevoerd.

Het zou beter zijn als de sportmassage niet alleen na een wedstrijd, maar ook tijdens andere momenten in het trainingsproces ingezet wordt. Er bestaat niet zoiets als hèt goede moment voor een sportmassage. Het zou, net zoals warmlopen of stretchen, een vast onderdeel moeten zijn in een trainingsroutine.

Blessure leed en Preventie

Naast de normale sportmassage is BLESSUREPREVENTIE zeer belangrijk. Vaak wordt er met beginnende klachten gewacht totdat het niet meer gaat. Vaak, en helaas, is het dan te laat en is het een begin van een lange periode van gedwongen rust. Naast het behandelen van de klacht kijkt een sportmasseur ook naar andere zaken zoals houding, verhoudingen links/recht, functie testen spieren en gewrichtskapsel. En ook wordt gekeken naar belasting en belastbaarheid van de sporter. Een sport masseur heeft een groot dienstenpakket wat we globaal in drie onderdelen kunnen verdelen t.w; Voorlichting, adviezen en informatie.

SCAS gecertificeerd

Met dit cerficaat zijn we opgenomen in de sportketen en mogen ons Sporzorgmasseur  noemen .  SCAS  betekent dat de vakbewaamheid is getoest volgens de toetstermen zoals deze door het College van Deskundigen zijn opgesteld.  Met dit keurmerk zijn we onderdeel binnen de medische begeleiding van topsporters. Maar natuurlijk ook voor alle andere sporters die het TOP doen!!   Reden genoeg om een afspraak te maken.

TOP